วันที่ปัจจุบัน:13 January, 2021

10 วัด UNSEEN THAILAND ทำบุญไหว้พระชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจของคนไทย สถานที่แรกที่คนไทยนึกถึงเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมที่คนไทยนิยมปฏิบัติคือการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังพระซึ่งในปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ การเข้าวัดทำบุญกับผู้สูงอายุ การตื่นเช้าตักบาตร คนไทยเรายังคงปฏิบัติจนถึงวันนี้ เรามี 10 วัดสถานที่สงบเงียบและสถาปตยกรรมที่สวยาม ถือว่าเป็น Unseen Thailand  มาฝากกันค่ะ

1. วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน ราชบุรี

อุโบสถทองคำ   ณ วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการแห่งพลังศรัทธาของชาวราชบุรีที่มีต่อ พระพุทธศาสนาในการก่อสร้างอุโบสถทองคำมู