วันที่ปัจจุบัน:27 July, 2021

10 วัด UNSEEN THAILAND ทำบุญไหว้พระชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจของคนไทย สถานที่แรกที่คนไทยนึกถึงเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมที่คนไทยนิยมปฏิบัติคือการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังพระซึ่งในปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ การเข้าวัดทำบุญกับผู้สูงอายุ การตื่นเช้าตักบาตร คนไทยเรายังคงปฏิบัติจนถึงวันนี้ เรามี 10 วัดสถานที่สงบเงียบและสถาปตยกรรมที่สวยาม ถือว่าเป็น Unseen Thailand  มาฝากกันค่ะ

1. วัดพระศรีอารย์ อุโบสถทองคำร้อยล้าน ราชบุรี

อุโบสถทองคำ   ณ วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการแห่งพลังศรัทธาของชาวราชบุรีที่มีต่อ พระพุทธศาสนาในการก่อสร้างอุโบสถทองคำมูลค่าร้อยล้าน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 37 ปี สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับการเดินทางไปวัดพระศรีอารย์ คือ

  • กราบไหว้สักการะร่าง ของหลวงพ่อขันธี่ไม่เน่าเปื่อยอยู่ในโลงแก้ว
  • ชมลวดลายปูนปั้นที่สร้างขึ้นเฉพาะไม่มีแบบสำเร็จรูป
  • ฝาผนังแต่งแต้มด้วย จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก พระเจ้า ๕ พระองค์
  • ศูนย์อบรมค่ายพุทธบุตร สอนให้ยุวชนเข้าใจถึงหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
  • ชมโบสถ์หลังเก่าและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
  • แหล่งเรียนรู้การทำว่าวไทยกับปราชญ์ชาวบ้าน

วัดพระศรีอารย์

2. วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน

เป็นวัดขนาดเล็กกลางใจเมืองลำพูน เป็นวัดที่ติดอันดับ1 ใน 5 วัด ที่มีความสวยงามี่สุดในประเทศไทย มีการก่อสร้างเจดีย์และการนำอันเชิญพระอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวกคือ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร มาประดิษฐานไว้

วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน

3. วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

วัดถ้าเสือเป็นวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีมากนัก บริเวณรอบวัดเต็มไปด้วยท้องทุ่งนาเขียวขจีและมองเห็นภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างสวยงามจุดเด่นของวัดถ้ำเสือในมุมมองที่เป็นที่นิยมกันมากคือพระพุทธรูปลักษณะที่คล้ายพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มใกล้ ๆ กับเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทกับอุโบสถอัฏฐมุข (แปดเหลี่ยม) ทางขึ้นสามารถเดินขึ้นได้แต่คนส่วนมากจะเลือกที่จะขึ้นรถรางค่าบริการ 10 บาทเป็นการทำบุญให้กับวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟ หลวงพ่อชินประทานพร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจุดเด่นของวัดถ้ำเสือ สำหรับการไหว้ สักการะบูชา จะมีจุดตรงบริเวณด้านหน้า

วัดถ้ำเสือ

4. วัดท่าซุง อุทัยธานี

ตามประวัติวัดท่าซุงเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1863 ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา 30 ปีสภาพทรุดโทรมจนถึงปี พ.ศ.2511 พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาริเริ่มบูรณะวัดอีกครั้ง ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศายานุศิษย์ที่ร่วมแรงร่วมใจ บริจาคทุนทรัพย์ในการบูรณะและจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมจนในปัจจุบันวัดท่าซุงเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่นับพันไร่ที่มีศาสนสถานสิ่งปลูกสร้างมากมาย อาทิ วิหารแก้ว ปราสาททองคำ

วัดท่าซง

5. วัดป่าสว่างบุญ สระบุรี

วัดป่าสว่างบุญตั้งอยู่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเมื่อในปี พุทธศักราช 258 มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของวัดอยู่ติดกับเชิงเขา มีอากาศที่เย็นสบาย สิ่งที่เป็นจุดโดดเด่นของวัดป่าสว่างบุญ คือ พระมหาเจดีย์ 500 ยอดหรือมีชื่อเต็มว่า “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ”

วัดป่าสว่างบุญ สระบุรี

6. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ ตำบาลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เป็นศิลปะแบบโกธิค (Gothic) โดยภายในประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” เป็นพระประธาน ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการสิ่งก่อสร้างทั้งหมดภายในวัดเป็นสไตล์ยุโรปสีส้มสดใส ส่วนภายนอกยังมี “พระศรีมหาโพธิ์” ซึ่งเป็นต้นโพธิ์อายุ 134 ปีที่ทรงปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2420

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

7. วัดมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด

เป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานะหว่างแบบขององค์พระเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำมีความกว้าง ยาว และสูง อย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่บนยอดภูเขาเขียว แนวเทือกเขาภูพาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม

วัดมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด

8. วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หลังจากการมรณภาพของพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เกจิชื่อดังของเมืองไทย ที่มีลูกศิษย์มากมายที่ให้การเคารพนับถือ วิหารเทพวิทยาคมถือเป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ความโดเด่นคือการรังสรรค์ศิลปะที่งดงามแทบทุกแขนง เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ ละมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกมากมาย เช่นเรื่องราวพุทธประวัติ เรื่องราวของพระวินัยปิฎกและวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน และเรื่องราวของพระธรรมปิฎก เป็นต้น

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

9. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์สถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงามตั้งอยู่กลางหุบเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม มีความเชื่อกันว่าชาวบ้านเห็นลูกแก้วลอยอยู่บนยอดเขาและได้หายไปในถ้ำบนยอดผาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียกตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้วความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยกระเบื้อง หินสีต่าง ๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานเจดีย์ได้เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญติภาวนำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

10 วัด UNSEEN THAILAND ทำบุญไหว้พระชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 1

10. วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว)  อุบลราชธานี

หรือนิยมเรียกว่าวัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ช่วงเวลาค่ำคืนคือช่วงที่หมาะสมที่สุดในการรับชมนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวลำน้ำโขงเป็นวิวทิวทัศน์ฝั่งลาวอีกด้วย

10 วัด UNSEEN THAILAND ทำบุญไหว้พระชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 2

ประเทศไทยเรามีศิลปะ วัฒนธรรมให้เห็นและชื่นชมศิลปะด้านจิตกรรมและประวัติความเป็นมาของของสถานที่ต่าง ๆ วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาแต่ช้านานในการปฏิบัติธรรมและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้และทำนุบำรุงเพราะในแต่ละสถานที่ล้วนมีประวัติความเป็นและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำหรับคนไทย

 

เรียบเรียงโดย/168asiatopten.