วันที่ปัจจุบัน:14 May, 2021

10 วัด UNSEEN THAILAND ทำบุญไหว้พระชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม