วันที่ปัจจุบัน:13 January, 2021

10 อันดับ โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ปี 2019 ที่ใช้งานง่ายและนิยมมากที่สุด

ปี 2019 นี้ถึงแม้ว่าการนำเสนอวิดีโอจะผ่านการไลฟ์สดผ่าน facebook หรือ youtube ที่ทั้งง่ายและได้รับความนำยมสุดๆในยุคนี้จึงทำให้การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ