วันที่ปัจจุบัน:13 January, 2021

10 อันดับมนุษย์ที่มีไอคิว (iQ) สูงที่สุดในโลก

บุคคลที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลก

ไอคิว คือ ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา โดยเฉพาะในเรื่องการคิด ความจำการใช้เหตุผล การคำนวณ และการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นศักยภาพหรือความสามารถทางสมองที่แต่ละบุคคลมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยถูกกำหนดจากพันธุกรรม ซึ่งสิ่งที่ 168asiatopten จะนำเสนอคือ 10 อันดับมนุษย์ที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลก

Gottfried Leibniz (กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ)