วันที่ปัจจุบัน:13 January, 2021

จัดอันดับ 10 ประเทศในแถบเอเชียที่รวยที่สุด ในปี 2019