วันที่ปัจจุบัน:15 January, 2021

10 อันดับ ภูเขาที่มีความสูงที่สุดของโลก

พอมาลองคิดดูว่าจะมีสิ่งที่สูงเสียดเมฆ อะไรนอกจากตึกที่สูงแล้ว