วันที่ปัจจุบัน:15 January, 2021

10 วิธีป้องกัน และรับมือกับโรคภัยร้าย ที่มากับหน้าฝน

เมื่อเข้าสู่หน้าฝนอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้นโรคภัยต่างๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน เพราะในช่วงที่ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายก็จะอ่อนแอ จึงทำให้เราต้องเสี่ยงกับการเป็น โรคภัยต่างๆ ในช่วงหน้าฝน เราต้องดูแลรักษาสุขภาพและออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรง ซึ่งนบทความต่อไปนี้เราจะนำเสนอวธีป้องกันโ