วันที่ปัจจุบัน:14 May, 2021

10 วิธีการ ย้ายประเทศ

การย้ายไปต่างประเทศอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้ อาจจะมีความรู้สึกที่ท้าทายหรืออาจจะต้องรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการจัดเอกสาร แต่มันก็อาจเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด การย้ายประเทศของคุณอาจจะมาจากปัญหาส่วนตัวหรือมาจากปัญหาสังคม แต่การเตรียมตัวให้พร้อมเสมสอ จะทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ง่ายขึ้นแถมอาจสนุกขึ้นด้วยนะ บทความนี้จะบอกว่าคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

อันดับที่ 1  การวางแผน

วางแผนสิ่งที่คุณต้องทำในประเทศเดิมให้จบโดยที่ไม่มีอะไรค้างคา เมื่อทำธุระเสร็จให้ขีดฆ่าสิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว แผนที่วางไว้นั้นต้องละเอียด ครบถ้วน และควรมีเวลากำหนดไว้ด้วย ธุระที่ว่านั้นคือการ พูดคุยเรื่องบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งข้าวของ ของคุณส่งไปประเทศที่คุณจะย้าย , ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับบ้านที่คุณอยู่ปัจจุบัน จะขายหรือปล่อยเช่า , จัดการเรื่องหนี้ต่างๆที่ค้างคา , พูดคุยกับโรงเรียนของลูกๆกับเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง และหาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อม , วางแผนการเก็บสัมภาระและตั้งใจทำตามกำหนดเวลาที่วางไว้ให้ได้
10 วิธีการ ย้ายประเทศ 21