วันที่ปัจจุบัน:30 July, 2020

ปาล์มสิบสองปันนา (Dwarf Date Palm)