วันที่ปัจจุบัน:14 August, 2020

รถที่มีขนาดใหญ่ที่สุด