วันที่ปัจจุบัน: 6 July, 2021

รถที่มีขนาดใหญ่ที่สุด