10 สนามบินสำหรับ✈ ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในโลก ปี 2018

สนามบินที่มีร้านช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในโลก การเดินทางต่างประเทศสำหรับคุณผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะแวะซื้อสินค้าปลอดภาษีหรือ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เพราะด้วยความต่างของราคาที่แต่ละประเทศอาจต่างกันเล็กน้อย การช้อปปิ้งระหว่างเดินทางก็เหมือนการเก็บของที่ระลึกเอาไว้คิดถึงช่วงเวลานั้นๆได้อย่างดี…

168admin

ธันวาคม 25, 2561
ติดต่อเราได้ที่นี่