วันที่ปัจจุบัน:14 August, 2020

เครื่องขุดเจาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด