วันที่ปัจจุบัน: 6 July, 2021

เครื่องขุดเจาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด