10 โครงการหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย…

168admin

พฤษภาคม 9, 2562
ติดต่อเราได้ที่นี่