10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด

เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งไอหมอก เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว เพชรบูรณ์สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะมาฤดูไหน ก็สะดุดตาและประทับใจผู้คนที่มาเยือนทุกคน เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่แท้จริง และจุดเด่นอีกอย่างของเมืองเพชรบูรณ์คือสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน ปลายฝนต้นหนาว หรือแม้แต่ฤดูหนาว และในบทความนี้เราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ที่ไม่ควรพลาดในเพชรบูรณ์ ที่ไม่ควรพลาด

1. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เพชรบูรณ์

ทิวเขาน้อยใหญ่ที่รวมตัวกันอยู่ในอำเภอเขาค้อ โดยภูเขาที่สำคัญในเทือกนี้ได้แก่ เขาค้อ มียอดเขาสูงประมาณ 1,174 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงที่พักและร้านอาหารที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 1

2. ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยระดับความสูง 1,768 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยชื่อภูทับเบิกได้มาจากหมู่บ้านม้งทับเบิก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งบนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยชื่อภูทับเบิกได้มาจากหมู่บ้านม้งทับเบิก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งบนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

ภูทับเบิก เพชรบูรณ์

3. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย ทั้ง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย มีสัตว์ป่าหลายชนิดทั่วทั้งพื้นที่ป่า เทือกเขาสูงบางแห่งยังประกอบด้วยหน้าผาสูงชันที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีถ้ำและน้ำตกที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 2

4. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพชรบุรณ์

ครอบคุมพื้นที่ 789,000 กว่าไร่ ลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่า สูงๆต่ำๆ เป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวมีจุดสูงสุดคือ บริเวณเขาแค ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง1

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 3

5. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพชรบูรณ์

มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำของห้วยน้ำดำ ห้วยผึ้ง ห้วยกกไฮ ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก และลุ่มน้ำชี ซึ่งมีแนวป่าเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ นอกจากผืนป่าที่สมบูรณ์แล้ว ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดคือ น้ำตกตาดหมอก

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบุรณ์

โบรานสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยครอบคลุมโบราณสถานในบริเวณเมืองศรีเทพ ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพ ซึ่งถูกค้นพบโดยสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชนุภาพ เมื่อปี พ.ศ.2447 – 2448 เมืองโบราณศรีเทพมีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 4

7. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

วัดผ่าซ่อนแก้ว โดดเด่นด้วยองค์พระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน องค์เจดีย์เป็นรูปดอกบัวซ้อนกัน 7 ชั้น ประดับประดาด้วยกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้ว แหวน เงินทอง และสิ่งมีค่าต่างๆ
10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 5

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 6

8. พุทธอุทยานเพชบุระ เพชรบูรณ์

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งสร้างจำลองมาจากพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ที่วัดไตรภูมิ เป็นมหาพุทธานุสรณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนเพชรบูรณ์ นอกจากนั้น ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในพ.ศ. 2554 องค์พระฯ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์หนักกว่า 45 ตันที่ปลายยอดจุลมงกุฎหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 126 บาท องค์พระสูง 16.599 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร

พุทธอุทยานเพชบุระ

9. น้ำตกศรีดิษฐ์

เป็นน้ำตกหินขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดปี ตัวน้ำตกไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มองเห็นคล้ายม่านน้ำ เมื่อตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเซ็นเป็นภาพที่สวยงามมาก เหมาะแก่การมาพักผ่อน

น้ำตกศรีดิษฐ์

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 7

10. แก่งบางระจัน เพชรบูรณ์

เป็นแก่งน้ำใสไหลเย็น อยู่ที่บ้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ และวิธีชีวิตชุมชน

แก่งบางระจัน เพชรบูรณ์

10 อันดับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ที่หากไปเที่ยวแล้ว ต้องไม่ควรพลาด 8

เพชรบูรณ์ถือว่ามีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ อากาศเย็นสบายมากๆ ขอแนะนำสำหรับเพื่อนๆ ที่วางแผนหาที่เที่ยวปลายปี แล้วออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ชาร์จแบตเติมพลังกันเลย

เรียบเรียงโดย/168Asiatop10.

ติดต่อเราได้ที่นี่