10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในไทย

แม่น้ำ สายสำคัญในไทยที่เรารู้จักกันดีมีอะไรบ้างค่ะ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน และนี่ก็เป็นแม่น้ำที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว หลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม่น้ำถือเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในการใช้สอยมาก เมื่อในสมัยก่อนประเทศไทยได้มีการไปมาหาสู่กันทางน้ำเพื่อลดการเดินทางในทางบกซึ่งเส้นทางที่เร็วกว่าและมีการคมนาคมทางน้ำโดยส่วนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบเห็นแค่ทางทะเลวันนี้เรามีแม่น้ำ 10 สายในประเทศไทยที่มีความยาวที่สุดมาเป็นเกร็ดความรู้มาฝากกันค่ะ

ภาพรวมหัวข้อเนื้อหา

1. แม่น้ำชี

มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร แม่น้ำชี เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล เกิดจากที่ราบด้านตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูรณ์นับตั้งแต่เขาสันปันน้ำ เขาแปปันน้ำ เขาเสลียงตาถาด เขาอุ้มน้ำ เขายอดชี เขาครอก จนถึงเขาเทวดา ซึ่งเป็นแนวภูเขาชายเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ

โดยมีสาขาหลัก 5 ลำน้ำซึ่งประกอบไปด้วย ลำน้ำพอง ลำน้ำปาว ลำน้ำเซิน ลำน้ำพรม และลำน้ำยัง แม่น้ำชีถือว่า เป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยาง รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษ กับ จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร

ความยาวองแม่น้ำชี

 

2. แม่น้ำน่าน

มีความยาวประมาณ 740 กิโลเมตร แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน มีความยาวตลอดลำน้ำ 740 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุด ในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกัน นับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย โดยได้ไหลย้อนขึ้นไปท่วมจังหวัดเชียงใหม่อยู่เสมอ

10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในไทย 1

3. แม่น้ำปิง

มีความยาวประมาณ 715 กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลอยู่ในหุบเขาระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปันน้ำตะวันตกมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยถ้วย ในพื้นที่เขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กระแสน้ำไหลลงมาจากทางทิศใต้ผ่านหุบเขาเข้าสู่เขตอำเภอแม่แตง นอกจากนี้ ยังมีแม่น้ำแม่งัดไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายและแม่น้ำแม่แตงไหลบรรจบทางฝั่งด้านขวา เข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งยังมีแม่น้ำแม่กวงซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำปิงไหลมาบรรจบฝั่งซ้ายในบริเวณพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน จากนั้นแม่น้ำปิงจะไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีแม่น้ำลี้ซึ่งไหลผ่านจากอำเภอลี้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่อำเภอจอมทองทางฝั่งซ้ายและจากอำเภอจอมทอง แม่น้ำปิงจะไหลลงไปทางใต้ โดยมีแม่น้ำแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝั่งขวาที่อำเภอฮอด ก่อนจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในไทย 2

4. แม่น้ำมูล

มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร แม่น้ำมูลมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านอำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอพิมาย  อำเภอชุมพวง  กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  อำเภอราษีไศล  อำเภอเมือง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  บรรจบกับกับแม่น้ำชีบริเวณบ้านขอนไม้ยูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานี  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี และไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วามยาวของแม่น้ำมูล

5. แม่น้ำยม

มีความยาวประมาณ 555 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากยอดน้ำถ้วย บนเทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านลงไปทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูนแล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำวงที่บ้านปากวัง จังหวัดตาก แม่น้ำปิงมีความยาวจาก ต้นน้ำถึงนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดรวมกับแม่น้ำ 3 สาย กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในไทย 3

6. แม่น้ำป่าสัก

มีความยาวประมาณ 510 กิโลเมตรมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไหลผ่าน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในไทย 4

7. แม่น้ำสงคราม

มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ต้นกำเนิดแถบเทือกเขาภูพาน แม่น้ำสายนี้ทอดตัวไหลผ่าน 4 จังหวัดของภาคอีสาน คือ สกลนคร อุดรธานี หนองคาย ก่อนหลอมรวมไปหล่อเลี้ยงผู้คนสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอท่าอุเทนของจังหวัดนครพนม

แม่น้ำสงคราม

8. แม่น้ำแควใหญ่

มีความยาวประมาณ 380 กิโลเมตร มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาถนนธงชัยในท้องที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีลำน้ำสายใหญ่ที่ไหลลงมารวมกับแควใหญ่ได้แก่ ลำน้ำแม่จัน และลำห้วยขาแข้ง แม่น้ำแควใหญ่มีกระแสน้ำไหลแรง โดยไหลผ่านเทือกเขาและป่าไม้ สภาพพื้นที่ตลอดลำน้ำเป็นหาดทรายกว้างและเป็นร่องน้ำระหว่างภูเขาสูง

10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในไทย 5

9. แม่น้ำเจ้าพระยา

ความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร แม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าเป็นแม่น้ำเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางเป็นการรวมกันของแม่น้ำปิง วัง ยม และน่านที่เราพอทราบกันอยู่แล้วนั้นแม่น้ำเจ้าพระยายังมีความน่าสนใจอีกหลายๆ อย่างทั้งวิถีชีวิต อารยธรรม รวมถึงตำนานต่าง ๆแต่ละที่เป็นที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ของไทย อยู่นึ่งเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกกับแม่น้ำเจ้าพระยา

 แม่น้ำเจ้าพระยา

10. แม่น้ำวัง

มีความยาวประมาณ 335 กิโลเมตร แม่น้ำวัง  เป็นแม่น้ำที่สั้นที่สุดในบรรดาแควทั้งสี่สายของแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลผ่านอำเภอแจ้ห่ม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และไหลไปทางตะวันตกเฉียงใต้เข้าหาแม่น้ำปิง แล้วไหลไปสบกับแม่น้ำปิงทางฝั่งซ้ายเหนือบ้านปากวัง อำเภอตาก จังหวัดตาก

ความยาวของแม่น้ำวัง

 

แม่น้ำสายสำคัญในไทยยังมีอีกมากมายที่มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม อยากให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำของไทยให้สวยงามและเป็นน้ำที่ใส สะอาด ถ้าเราไม่ดูแลบ้านของเราแม่น้ำของเราก็ไม่มีใครดูแลให้รานะคะ เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ คือการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ถ้าแม่น้ำเกิดการเน่าเสียเราก็อาจจะเสียสมดุลธรรมชาติทางน้ำนอกจากแม่น้ำจะไม่สะอาด ส่งกลิ่นเน่าเสียแล้ว สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำก็เน่าตายไปด้วย เรามาดูแลบ้านของเรากันนะคะ

 

เรียบเรียงโดย/168Asiatopten.

ติดต่อเราได้ที่นี่