10 อันดับ เทคนิคเลือกซื้อกองทุน ไม่ยุ่งยาก

การซื้อกองทุน มีปัจจัยหลายอย่างในการเลือกซื้อ และกล่าวได้ว่าการซื้อกองทุนเป็นเหมือนการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกประเภทหนึ่ง โดยกองทุนมีลักษณะหลากลาย ซึ่งกองทุนแต่ละประเภทก็เหมาะกับนักลงทุนที่แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป และการเลือกซื้อก็แตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล

ภาพรวมหัวข้อเนื้อหา

อันดับที่ 1 ดูนโยบายหลัก

นโยบายหลัก คือ กองทุนนั้นนำเงินของคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ไหน โดยสินทรัพย์หลักที่กองทุนรวมไปลงมี 6 ประเภท ดังนี้

ตราสารเงิน : ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ระยะสั้น ผลตอบแทนโดยประมาณ 1.5 %
ตราสารหนี้ : ลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ผลตอบแทนโดยปะมาณ 3 %
อสังหาริมทรัพย์ : ลงทุนในอสังหาให้เช่า โดยนำเงินค่าเช่ามาใช้จ่าย เป็นเงินปันผลให้ผู้ลงทุน มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ผลตอบแทนโดยประมาณ 8%
ตราสารทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ความเสี่ยงปานกลางไปถึงกับสูงมาก ผลตอบแทนโดยประมาณ 12%
สินค้าโภคภัณฑ์ : ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ  เช่น น้ำมัน ทองคำ มีความเสี่ยงระดับที่สูงมาก ผลตอบแทนผันผวนตามราคาโภคภัณฑ์
ผสม : เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อที่ห้าผสมกัน ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

อันดับที่ 2 ดูนโยบายรองของกองทุน

นโยบายรอง หมายถึง กองทุนรวมที่มีลักษณะการลงทุนที่พิเศษ และมีเงื่อนไขต่างจากนโยบายหลักอย่างไรบ้าง ซึ่งนโยบายรองเหล่านี้จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่แตกต่างกันในกองทุน

อันดับที่ 3 ดูเงื่อนไขภาษี

การลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF เป็นการลงทุนที่ได้รัลสิทธิประโยชน์ทางภาาี โดยสามารถนำเงินลงทุนไปหักเป็นยอดค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่าเงื่อนไขของการลงทุนควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินและภาษีของตนเอง เพื่อเป็นการไม่ให้เสียผลประโยชน์ของการลดหย่อยภาษี

อันดับที่ 4 ดูแนวโน้มตลาด

นักลงทุนหรือผู้กองทุนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผลตอบแทนการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามราคาสินทรัพย์ในกองทุน การซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็ควรดูแนวโน้มและอัตราดอกเบี้ยประกอบไปด้วย หรือบางช่วงในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่น ราคาน้ำมัน ทองคำ ก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนหุ้น เพราะฉะนั้นการลงทุนควรลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดด้วย

อันดับที่ 5 เข้าซื้อในเวลาที่เหมาะสม

ราคาหน่วยของการลงทุน มีขึ้นมีลงตามราคาสินทรัพย์ การเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาตกทำให้เราใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงจะต้องดูช่วงเวลาในการลงทุนด้วย เพื่อผลตอบแทนที่งดงาม

อันดับที่ 6 ดูเงื่อนไขการซื้อ

กองทุนรวมแต่ละกองจะมีนโยบายสำหรับการซื้อ เพราะฉะนั้นหน่วยลงทุนจึงไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดการกองทุนนั้นเป็นผู้กำหนด โดยเรื่องหลักที่คุณต้องดูเงื่อนไขมีดังนี้
– จำนวนขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก
– จำนวนขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป
– สถานที่ซื้อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง หรือธนาคารที่เป็นนายหน้า
– วิธีการซื้อ เช่น จ่ายเงืนสด ตัดบัตรเครดิต หรือตัดบัญชีแบบอัตโนมัติ

อันดับที่ 7 ต้องสำรวจตัวเองก่อน

สำรวจตัวเองว่าต้องการอะไรจากการลงทุน อย่าไม่ตามคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมาก อยากรู้ต้องลอง เพราะการลงทุนไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา

อันดับที่ 8 ต้องรู้จักกองทุนรวมก่อน

กองทุนรวม คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมาก และนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อก่อตั้งเป็นเงินทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน ” ที่เป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน

อันดับที่ 9 เสาะหากองทุนที่ใช่

เมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเองแล้วและดูแนวโน้มของตลาด ก็ต้องมาเลือกประเภทกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี เพราะแม้ถึงจะเป็นกองทุนประเภทเดียวกัน แต่ก็มีความหลากหลายในนโยบายการลงทุน เพราะฉะนั้นต้องเลือกและพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะ

อันดับที่ 10 ดูพอร์ตการลงทุน

การดูพอร์ตการลงทุนเป็นการตรวจสุขภาพของกองทุนโดยละเอียด นักลงทุนมือใหม่อาจจะมองข้ามข้อนี้ไป เพราะเนื่องจากต้องใช้ความรู้เรื่องการลงทุนอีกระดับหนึ่ง แต่นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการดูพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมที่ตัวเองกำลังลงทุนด้วย

ติดต่อเราได้ที่นี่