วันที่ปัจจุบัน:27 March, 2021

10 อันดับ ปฎิมากรรมพระพุทธรูป ที่สวยและใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูป ถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธทั่วโลกเคารพนับถือ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่แต่ละประเทศที่มีคนนับถือศาสนาพุทธ จะมีสถานที่ทางศาสนา และรูปปั้นที่ประดิษฐานเพื่อให้ผู้คนเคารพนับถือ และ 10 อันดับ พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และงดงามที่สุดในโลก

1. พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ เมืองโมนยวา ประเทศพม่า

พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ เมืองโมนยวา ประเทศพม่า

พระพุทธรูปเลจุน เซจาร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองโมนยวานั้น มีทั้งพระพุทธรูปแบบยืน ที่เป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก องค์พระนอนนั้นมีความสูงถึง 170 เมตร และพระพุทธรูปแบบยืนนั้นมีความสูง 115.8 เมตร ซึ่งพระพุทธรูปแบบพระนอน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

2. หลวงพ่อสัจจธรรม กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน

หลวงพ่อสัจจธรรม กรุงทิมพู ประเทศภูฏานหลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue)  โดยองค์พระศรีศากยมุนี ซึ่งหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่สูง 169 ฟุตนั้น ตั้งอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในประเทศภูฏาน จึงถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามไร้ที่ติ แถมยังตั้งอยู่ในจุดที่มีทิวทัศน์งดงามอย่างมากอีกด้วย

3. พระใหญ่เล่อซาน ประเทศจีน

พระใหญ่เล่อซาน ประเทศจีนพระใหญ่เล่อซาน ที่ถูกยกให้เป็น พระพุทธรูปหินที่แกะบนหน้าผา มีความสูง 71 เมตร พระใหญ่เล่อซาน ซึ่งองค์พระถูกแกะสลักขึ้นอย่างประณีตจากหินหน้าผา ก็ถือเป็นองค์พระที่มีความน่าเกรงขาม สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรม และความเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงค์ถังได้เป็นอย่างดี

4. พระพุทธรูปใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน ประเทศไต้หวัน

พระพุทธรูปใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน ประเทศไต้หวันพุทธอุทยาน โฝ กวง ซาน ถือเป็นพุทธอุทยานขนาดกว้างใหญ่ของไต้หวัน โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์สูง 50 เมตร ซึ่งมีฉา