วันที่ปัจจุบัน:27 March, 2021

10 อันดับเรื่องแปลก ประเทศจีน

ประเทศจีน คือประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งหากคิดเล่นๆ คิดเป็น 7% ของพื้นผิวของโลกที่เราอยู่นี้ และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก หากคดาไม่ถึงเราจะบอกให้ ว่าประเทศจีนนั้นมีประชากรมากถึง 1,386 ล้านคน และมีพรหมแดนที่ติดกับประเทศอื่นถึง 14 ประเทศ และมีกลุ่มคนที่มากกว่า 56 ชาตพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินประเทศจีน วันนี้อยากให้ทุกท่านรู้จักประเทศจีนมากขึ้น และมีบางเรื่องที่บ้านเขาเป็นเรื่องธรรมดา แต่มันกลับเป็นเรื่องปกติที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจีน

อันดับที่ 1 เมืองร้างที่มีมากมาย

ที่ประเทศจีนมีเมืองร้างมากมาย ที่แทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย ท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจของประเทศจีน ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมารองรับการขยายตัวมากมาย แต่ในเรื่องดีก็มีเรื่องเศร้าแฝงอยู่ เพราะโครงการต่างๆเหล่านั้น มีสภาพเป็นเมืองร้าง อย่างเมื่อใน 6 ปีก่อน เมืองเบ่ยไฮ่ ได้ถูกแปรสภาพให้เป็นเมืองและที่อยู่สุดหรูหรา ที่คอยจะให้เหล่าเศรษฐีมาอยู่อาศัย แต่ทว่าโครงการก็ล้มไม่เป็นท่า เพราะว่าเมืองแห่งนี้ อยู่ไกลจากแหล่งเศรษฐกิจของประเทศมากเกินไป

10 อันดับเรื่องแปลก ประเทศจีน 21

อันดับที่ 2 แต่งงานกับศพ

เรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่เพียงในหนังเท่านั้น เพราะในประเทศจีนปัจจุบันนี้ยังมีพิธีกรรมแต่งงานกับศพ เพราะเชื่อกันว่า หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวเสียชีวิต และยังไม่ได้แต่งงาน ทางครอบครัวเชื่อว่าจะเป็นการตายยังไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดในชาติหน้า จะไม่มีคู่ค่อง จึงมีอาชีพแต่งงานกับศพอย่างเป็นเรื่องราว
10 อันดับเรื่องแปลก ประเทศจีน 22

อันดับที่ 3 ใช้ห่านแทนตำรวจสุนัข

ในประเทศจีนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนได้ใช้ห่านแทนสุนัทตำรวจ เหตุผลก็เพราะว่า ในบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายนั้น ห่านเป็นสัตว์ที่มีการได้ยินอย่างยอดเยี่ยม และพ้อมจู่โจมบุคคลต้องสงสัยได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ห่านถูกนำมาใช้แทนสุนัขตำรวจ