วันที่ปัจจุบัน:13 January, 2021

จัด 10 อันดับ ประเทศที่มีอากาศที่ร้อนี่สุดของโลก