วันที่ปัจจุบัน:15 January, 2021

10 ประเทศที่มีอากาศดี และมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 น้อยที่สุดของโลก

เป็นที่รู้ๆ กันว่าวิกฤติฝุ่นละอองตอนนี้ ทำเอาคนทั้วโลกแตกตื่นเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยก็เช่นกัน แต่ละคนไม่กล้าหายใจเต็มปอดกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดใดก็เต็มไปด้วย หมอกควัน และ ฝุ่นละออง PM 2.5 วึ่งไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติอย่างแน่นอน แต่เกิดจากมนุษย์ล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่า เผ