วันที่ปัจจุบัน:27 March, 2021

10 เหตุผลที่ควรใช้ ระบบ Automation ในอุตสาหกรรม

ระบบ Automation

ระบบอัตโนมัติ (ระบบ Automation) เข้ามามีบทบาทในระบบการผลิตของสถานประกอบการขนาดใหญ่ แม้กระทั้งในอุตสาหกรรมของประเทศมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศของเราเพิ่งตื่นตัว และเริ่มนำระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ แต่ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในกลยุทธ์ การเลือกเทคโนโลยี หรือจัดหาระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และความต้องการของสถานประกอบการ ในบทความนี้เราจะมาดู 10 เหตุผลี่ควรใช้ ระบบ Automation ในอุตสาหกรรมกัน

1. ระบบ Automation เพิ่มอัตราการผลิต

ในการผลิตที่ใช้ ระบบ Automation เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต (Production Rate) ที่ทำให้ผลิภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ที่ได้ (Output) ผลผลิตที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับแรงงานที่ใช้ไปในแบบเดิม (Labor Hour Input)

2. ระบบ Automation ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี การตัดสินใจลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) มากขึ้น เพื่อแทนที่การดำเนินการด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจึงคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจระบบ Automation

3. ระบบ Automation ช่วยเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

วิกฤตการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นผู้ประกอบการควรลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้แรงงาน (Labor Intensive)

4. ระบบ Automation ช่วยลดงานประจำที่ทำด้วยมือ และงานธุรการ

งานที่ไม่น่าสนใจ งานที่เหนื่อยล้าน่าหงุดหงิด และการจัดการไม่เหมาะสำหรับมนุษย์ที่ทำเป็นประจำ ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยปรับปรุงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ให้ได้คุณภาพงานที่สม่ำเสมอ การทำงานที่รวดเร็วขึ้น ไม่มีการลาหยุดงานทุกประเภท และลดอัตราความผิดพลาดให้ต่ำลง (Lower Error Rates)ระบบ Automation

5. ระบบ Automation มอบความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยการใช้งานอัตโนมัติ (Automation) ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องติดต่ออย่างใกล้ชิดกับการผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อรวมกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) ตั้งแต่ปี 1970 มันได้กระตุ้นให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง

6. ระบบ Automation ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

ระบบอัตโนมัติไม่เพียง แต่ให้อัตราการผลิตที่สูงกว่างานแบบแมนนวล แต่ยังทำให้การผลิตมีความสอดคล้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพมากที่สุด ความผิดปกติน้อยมากการลดอัตราข้อบกพร่องเป็นประโยชน์หลักจากระบบอัตโนมัติ

ระบบ Automation