วันที่ปัจจุบัน:27 March, 2021

10 อันดับภาพวาดระดับโลก ที่มีมูลค่าสูงที่สุดตลอดกาล

ภาพวาดระดับโลก ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

ภาพวาดคืองานศิลปะที่สื่อสารทางด้านอารมณ์ความคิดและจินตนาการ ที่ผ่านการรังสรรค์จากจิตวิญญาณของผู้เขียนละเลงแต่งเติมสีลงในภาพวาดให้มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยความหมายที่แต่ละคนได้มองนั้นคือจะตีความถึงความหมายที่แตกต่างกันไปเหมือนการถอดรหัสลับ ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็สามารถวาดได้ เพราะต้องมีสิ่งเร้าผ่านจิตวิญญาณ และไอคิวที่สูงมาก จึงก่อให้เกิดภาพวาดระดับโลกขึ้น ซึ่งแต่ละภาพที่เราจะนำมานำเสนอคือ 10 อันดับภาพวาดระดับโลก ที่มีมูลค่าสูงที่สุดตลอดกาล ที่แพงมากจนคุณต้องไม่อยากเชื่อ

10. ภาพผู้หญิงกอดอก

Femme aux Bras Croises (Woman with Folded Arms) ภาพเขียนฝีมือของ Pablo Picasso วาดขึ้นในปี 1902 ในยุค Blue Period ของเขา ซึ่งเป็นยุคที่มืดมนและโศกเศร้า ในภาพเป็นรูปผู้หญิง นั่งกอดอกอย่างเหม่อลอยไร้จุดหมาย ความแตกต่างของน้ำหนักสีฟ้าที่สวยงามคือเทคนิคการใช้สีที่ Picasso นิยมใช้ในยุคนี้ ภาพ Femme aux Bras Croises ถูกประมูลขายไปในราคา $ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการประมูลของสถาบัน Christie ที่ Rockefellerในกรุงนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2000

Femme aux Bras Croises (Woman with Folded Arms)