10 วิธีป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

จากข่าวการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัสอู่ฮั่น จากเมืองอู่ฮั่น (wuhan) มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน จนเมืองอู่ฮั่นต้องปิดเมือง ห้ามคนภายในออกและคนภายนอกห้ามเข้า ทั้งเมืองเงียบสงัดไม่มีคนออกจากนอกเมืองเลย อีกทั้งยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงควรรู้ถึง 10 วิธีการป้องกัน เชื้อไรวัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ทั้งคนไทยในประเทศ และกำลังที่จะเดินทางไปต่างระเทศ เพื่อปกกันตัวและรับมือได้ทันถ่วงทีและถูกต้องค่ะ

วิธีที่ 1 งดเดินทาง

ถ้ามีแผนไปประเทศที่เชื้อไวรัสโคโรนากำลังระบาดอยู่ ถ้าไม่จำเป็น ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หรืออาจะยกเลิกแผนหรือยกไฟลท์บินไปเลยก็ได้ เพราะเชื้อตัวนี้สามารถติดได้ง่ายดายมาก ถึงคุณเตรียมตัวแบบรัดกุม ก็มีสิทธิติดเชื้อได้นะ

ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 2 ใส่หน้ากากอนามัย

หากคุณมีเหตุที่ต้องไปข้างนอกหรือไปที่ๆ มีผู้คนแออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ที่ผู้คนหนาแน่น เช่น แหล่งชุมชน สนามบิน หรือบนเครื่องบิน ห้างสรรพสินค้า
ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ เพราะการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก มาจากสัตว์สู่คน ที่ตลาดค้าอาหารทะเล และค้าสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่น
ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 4 ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หรืออื่นๆ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่า ใครที่เป็นผู้ติดเชื้อบ้าง และเชื้อสามารถติดทางน้ำลายได้ การใช้แก้วน้ำร่วมกันจึงเสี่ยงอันตรายมากๆ
ป้องกันโคโรนา

วิธีที่  5 ดูแลสุขภาพ

รักษาร่างกายให้แข็งแรง และอบอุ่นอยู่เสมอ ระมัดระวังอย่าให้ตัวเองเป็นหวัด หรือหากรู้ตัวว่าเหมือนจะเป็นหวัด หรือมีอาการใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้รีบพบแพยท์เพื่อตรวจทันที
10 วิธีป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 5

วิธีที่ 6 ปิดปาก ปิดจมูก

หากคุณไอหรือจาม ให้ปิดปาก ปิดจมูก ด้วยกระดาษทิชชู่ หรือหากใก้ลคนที่จามหรือไอ ให้รีบล้างมือหรือล้างอวัยวะที่สัมผัสกับน้ำลายทันที ด้วยแอลกฮอล์ 75% หรือล้างด้วยน้ำเปล่าที่สะอาด
ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 7 ล้างมือ

ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือสำลีแอลกฮอล์ เจลล้างมือ ล้างอย่างน้อย 20 วินาที  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หรือล้างมือหลังจากไปสัมผัสสิ่งต่างๆ มา
ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 8 อยู่ห่างผู้ป่วย

ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด หรือหากกลับจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางหรือประวัติการใกล้ชิดผู้ป่วย
ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 9 รัับประทานอาหารปรุงสุก

รับประทานอาหารปรุงสุกอยู่เสมอ ไม่แนะนำให้อุ่นอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ หรือไม่แนะนำให้อุ่นอาหารเลย เพราะการที่ทิ้งอาหารไว้ค้างคืนนั้นทำให้อาหารแปรสภาพ จนอาจมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในอาหาร จึงไม่ควรรับประทานอาหารที่ค้างคืน
10 วิธีป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 6

วิธีที่ 10 สวมถุงมือ

สวมถุงมือหรือเช็ดมือด้วยทิชชู่เปียกหรือสำลีแอลกฮอล์ทุกครั้ง หลังใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือหลังจากสัมผัสราวบันไดในห้าง เพราะเชื้อนี้จะตายได้ หากโดนแอลกฮอล์ 75 %
ป้องกันโคโรนา

ติดต่อเราได้ที่นี่