วันที่ปัจจุบัน:15 January, 2021

10 วิธีป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

จากข่าวการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัสอู่ฮั่น จากเมืองอู่ฮั่น (wuhan) มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน จนเมืองอู่ฮั่นต้องปิดเมือง ห้ามคนภายในออกและคนภายนอกห้ามเข้า ทั้งเมืองเงียบสงัดไม่มีคนออกจากนอกเมืองเลย อีกทั้งยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงควรรู้ถึง 10 วิธีการป้องกัน เชื้อไรวัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ทั้งคนไทยในประเทศ และกำลังที่จะเดินทางไปต่างระเทศ เพื่อปกกันตัวและรับมือได้ทันถ่วงทีและถูกต้องค่ะ

วิธีที่ 1 งดเดินทาง

ถ้ามีแผนไปประเทศที่เชื้อไวรัสโคโรนากำลังระบาดอยู่ ถ้าไม่จำเป็น ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หรืออาจะยกเลิกแผนหรือยกไฟลท์บินไปเลยก็ได้ เพราะเชื้อตัวนี้สามารถติดได้ง่ายดายมาก ถึงคุณเตรียมตัวแบบรัดกุม ก็มีสิทธิติดเชื้อได้นะ

ป้องกันโคโรนา

วิธีที่ 2 ใส่หน้ากากอนามัย

หากคุณมีเหตุที่ต้องไปข้างนอกหรือไปที่ๆ มีผู้คนแออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ที่ผู้คนหนาแน่น เช่น แหล่งชุมชน สนามบิน หรือบนเครื่องบิน ห้างสรรพสินค้า
ป้องกันโคโรนา