จัดอันดับ 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยยอดฮิตติดอันดับ ของไทย ปี 2019

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดฮิตในประเทศไทย ที่มีนักศึกษาต้องการเข้าศึกษาเยอะที่สุดในปี 2019

เชื่อว่าหลายคนที่จบชั้นมัธยมตอนปลายแล้ว หรือคนที่จบในชั้นมัธยมตอนต้นแล้วหรือคนที่อยากรู้ว่าเรียนจบต่อไหนดี น่าจะกำลังมองหามหาวิทยาลัย หรือ อาชีวศึกษาดีๆเพื่อเรียนต่ออยู่อย่างแน่นอน การเข้าเรียนในมหาวัิยาลัยที่ดีที่สุดเข้มงวดในเรื่องความทันสมัยของหลักสูตรการเรียน จะทำให้น้องๆมีงานที่ดีในสายงานที่มีความเชี่ยวชาญที่ได้จากหลักสูตรเป็นอย่างดี

 

อันดับที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งความฝันและเป็นที่หมายปอง ของนักเรียนมากที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองหลวงของประเทศไทยมีบทบาทในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติและแห่งแรกของไทย”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเมืองและการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 2 ของไทยและมีชื่อเสียงในเรื่องกฏหมายและหลักปกครองปัจจุบันเปิดสอนในทุกสาขา มธ ในฐานะ “มหาวิทยาลัยการเมืองและประชาธิปไตยของไทย”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและการจัดอันดับอยู่ที่ 30 ของเอเชียและอยู่ลำดับที่ 1 ของไทย มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย”

มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ ที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของไทยจัดตั้งพร้อมกับ มหิดลและศิลปากร เกษตรศาสตร์มิได้โดดเด่นในด้านเกษตรสมัยใหม่เท่านั้น แต่ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วย เกษตรเคยครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยยอดนิยมของไทยมาแล้วหลายสมัยในฐานะ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีของชาติ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศูนย์กลาง ทางด้านศิลปะของไทย จัดตั้งเป็นลำดับที่ 5 พร้อมเกษตรและมหิดล ศิลปากรไม่ได้โดดเด่นแค่ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ โบราณคดี และดุริยางค์เท่านั้น ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเภสัชก็เป็นอีกสาขาที่มีผลงานโดดเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะ “มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยที่แตกหน่อวิทยาเขตมากมายจน กลายเป็นมหาวิทยาลัยอีกกว่า 3 แห่ง มศว ในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในทุกศาสตร์ ทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ แต่ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์นั้นยังคงเป็นเสาหลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มศว ในฐานะ “มหาวิทยาลัยที่พัฒนาการศึกษาไทย”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดแห่งแรกของไทยและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของทางภาค เหนือด้วย ด้วยบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มช จึงถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาขั้นสูงของทางภาคเหนือในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยดินแดงแห่ง แรกของภาคภาคอิสาน กับการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของชาวตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มอ ศูนยืกลางการศึกษาทางทิศทักษิณ มหาวิทยาลัยที่เคยมีผลงานวิจัยในระดับเอเชีย จนถูกจัดให้อยู่ในมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของไทยในหลายปีก่อน มอ ในปัจจุบันได้พัฒนาในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางแห่งภาคใต้”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัย แตกหน่อมาจาก มศว และพัฒนาไปไกลเกินกว่าจะเป็นแค่วิทยาเขต บูรพาปัจจุบันเปิดสอนในทุกสาขา ด้วยที่ตั้งไม่ไกลจากเมืองตากอากาศชายทะเลระดับโลกและการเดินทางที่ไม่ไกลจา กรุงเทพฯ ม.บูจึงเป็นที่นิยม 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยของไทย มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้รับการขนานนามในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออก”

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

การเลือกที่เข้าเรียนเปรียบเสมือนการเลือกอนาคตให้กับตัวเอง การสนใจแต่มหาลัยดังๆอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความใฝ่เรียนของแต่ละบุคลคล ที่จะสร้างความสามารถที่แตกต่างกัน

 

 

 

เรียบเรียงโดย/168Asiatop10.

ติดต่อเราได้ที่นี่